360
Yüksek kapasiteli CPU ve 7” Dokunmatik Ekran kullanımı ile sağlanan Benzersiz Proses Takibi ve Kullanım Kolaylığı.
Maximum Emniyet için yedeklemeli Kontrol ve Koruma Armatürleri (Üçlü Presostat Grubu, Çift Sıcaklık Probu, Basınç Transmitteri, Gaz Sıkışmasına karşı Patlama Kapağı.)
Tüm proses girdilerinin otomatik olarak ölçülerek kontrol ve takibini sağlayan Süper Kontrol Düzeni. (Buhar Debi, Su Tüketim, Gaz Tüketim Ölçümleri. İletkenlik, Sertlik ve pH Ölçüm Kontrol seçenekleri.)
Ocak Yüzeyi ve Alev Duman Borularının birlikte kullanılması ile rakiplerine kıyasla daha yüksek (+30%) Isı Transfer Yüzeyi ile sağlanan Yüksek Verim ve Tam Doymuş Buhar Kalitesi.
Çift Ceket arasında kullanılan minimum su hacmi ile sağlanan çok kısa Start-Up Süresi, Düşük Dip Blöf Kayıpları ve Emniyet Normlarına Uyum.

Duman Borulu M - Serisi


M SERİ BUHAR JENERATÖRLERİ

 • Orta Kapasiteli (150-1.000 kg/sa.) ve Yüksek Basınçlı (4-8 bar) buhar üretimi için tasarlanmış, Tam Emniyetli, Alev Duman Borulu Dikey Tasarım.
 • Yüksek Verimli Çalışma Sistemi. (Verim:>91,5% ort. Baca Gazı Sıc.:<250⁰C, NOx:<60 ppm.)
 • Patlama hasar (ölüm vb.) riski taşımayan Düşük Su Hacimli Dizayn. “97/23EC Kategori III&IV: V(lt.)*P(bar)<3.000”
 • Uluslararası normlara (97/23EC) uygun şekilde P kalite saç ve boru kullanımı için tasarlanmış Ağır Hizmet Tipi Gövde Konstrüksiyonu.
 • Tüm proses parametrelerinin hassas takip ve kontrol edilebildiği PLC Kontrol Modülü.
 • Sıcaklık ve basınç parametrelerinin kontrolü ile sağlanan Çift Kademeli veya Modülasyonlu (50-100%) Çalışma Sistemi.
 • Tam yanma sağlayan, Gazyolu Donanımı (300 mbar) ve Gaz Sızdırmazlık Modülü ile akuple Oransal Kontrollu Beck Tipi Brülör Grubu (Flam vb.) 
 • Uluslararası standartlara uygun seçilen kumanda/kontrol armatürlerinin (Schnedier, Omron vb.) toplandığı normlara uygun Kontrol Paneli.
 • Olumsuz dış etkenleri (su kesilmesi, baca tıkanması vb.) kontrol eden Dijital Hata İndikatörü.
 • Kontrol ve Emniyet Elemanlarının (Basınç Presostatları, Basınç ve Sıcaklık Transmitterleri, Emniyet Ventili, Pompa) yedeklemeli kullanıldığı Fail Proof Tasarım.
 • Düşük su hacimlerinde yüksek ısı transfer yüzeyi sağlayan, alev duamn borularının gömüldüğü Ceketli Gövde tasarımı.
 • Yanma havasını kontrol ederek cebri akış sağlayan Harici Fan Modülü.
 • Yanma hücresinde ısı transfer yüzeyini arttırarak ısıl gerilmeleri minimize eden Çoklu Alev Duman Boru demeti.
 • Düşük su hacmine bağlı kısa (˂12-15 dak.) start süresi ile sağlanan Enerji Tasarrufu.
 • Peak çekişlerdeki basınç düşümünü önleme amaçlı tasarlanmış Oransal Kontrollu Pnömatik Çıkış Vana Modülü obsiyonu.
 • İş başlangıcı sistemin otomatik olarak rejime girmesini sağlayan Pnömatik Start Vana Grubu.
 • İş bitimi sistemin otomatik Dip Blöf işlemini yaparak kapanmasını sağlayan Stop Selenoid Vana Grubu.
 • Besleme su seviyesi ile proses sıcaklıklarını kontrol eden gövdeye bağlı Buhar Tumu.
 • Yüksek basınçlı, uluslarrası standartlara uygun (Grundfos vb.) Inline tip Dikey Besi Suyu Pompası.
 • Operasyon tüketimlerinin takibi için sisteme elektronik Buhar, Su, Gaz Debimetre ilave olanağı.  
 • Sistem girdilerinin kontrolü için elektronik İletkenlik, Sertlik ve pH Kontrol Modül ekleme imkanı.
 • TSEK, TUV Kalite Sertifikaları. Gazmer Onay Belgesi.

 

 

Kataloğu İndir