Buhar Kazanı

Buhar Kazanı

Buhar kazanları suyun ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. kömür, motorin, doğal gaz ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilir

Kazan Dairesi Yerleşim Yönetmeliği

Kazan Dairesi Yerleşim Yönetmeliği

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri–Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ne göre: Kazan su hacmi (m3) x İşletme basıncı (bar) ≤ 10 m3.bar şartını sağlaması halinde meskûn hacimlere yerleştirilebilir