360
Yüksek kapasiteli CPU ve 7” Dokunmatik Ekran kullanımı ile sağlanan Benzersiz Proses Takibi ve Kullanım Kolaylığı.
Yanma havasının çift ceketli gövdeden geçirilerek ön ısıtılması ile sağlanan Ek verim (1,6-1,8%) artışı ve yanma havasının doğal izolasyon özelliği ile asgariye düşürülen Gövde Isı Kaybı.
Maximum Emniyet için yedeklemeli Kontrol ve Koruma Armatürleri (Üçlü Presostat Grubu, Çift Sıcaklık Probu, Basınç Transmitteri, Yanma Hücre thermocouple Kontrolörü)
Isı transfer yüzeyini arttırarak, Kontrollu Düşük Yanma Sıcaklığı, Düşük Baca Sıcaklığı ve Yüksek Verim (~93%) değerlerinde çalışma imkanı sağlayan Quintet (Beşli) Serpantin Tasarımı.
Buhar Sıcaklığı ve Basıncının bağımsız kontrolları ile sağlanan gerçek Tam Doymuş Buhar Kalitesi. (Sıcaklık Kontrollu Pompa Debisi ile Basınç Kontrollu Brülör Alev Miktarının PID Kumandalı Optimizasyonu.)
Elektronik Oransal Kontrol Modülü ile sağlanan Değişken (30-100%) kapasite aralığında Modülasyonlu Çalışma imkanı.
Tüm proses girdilerinin otomatik olarak ölçülerek kontrol ve takibini sağlayan Süper Kontrol Düzeni. (Buhar Debi, Su Tüketim, Gaz Tüketim Ölçümleri. İletkenlik, Sertlik ve pH Ölçüm Kontrol seçenekleri.)
Peak çekişlerde hattı kısarak aşırı basınç düşümünü engelleyen PLC Kontrollu Pnömatik Modülasyonlu (strok<3 sn.) Çıkış Vanası.
Yüksek Basınçlı (>30 bar), Üç Silindirli, arıza durumunda ünitenin çalışamya devam etmesini sağlayan Çift Besi Suyu Pompası tasarımı.

Yüksek Kapasiteli H - Serisi


H SERİ BUHAR JENERATÖRLERİ

 • 2.000-4.000 kg/sa. kapasite aralığında, 10-16 bar buhar çalışma basınçlarında, gaz ve/veya sıvı yakıtlı olarak çift serpantinli yapıda üretilmektedir.
  Tüm ölçü, kontrol ve emniyet armatürleri uluslararası standartlarda bilinen markalardan seçilmiş ve hemen hemen tamamı yedeklenmiştir.
  Ünitelerin bazı teknolojik üstünlükleri aşağıda özetlenmiştir.
 • 97/23EC Normlarına uygun P kalite saç ve boru kullanımı ile tasarlanmış Ağır Hizmet Tipi Konstrüksiyon.
 • Basınçlı Kap ve Ruhsat yönetmeliklerine uygun, düşük su hacimli Tam Emniyetli Yapı.
 • Permak Fail Proof Ek Emniyeti için tüm kontrol elemanlarının yedeklemeli (çift) kullanıldığı Güvenli Tasarım.
  (Çift Mekanik Emniyet Ventili, Çift Basınç Presostatı, Çift Sıcaklık Transmitteri.)
 • Özel yazılımla tüm proses parametrelerinin sisteme dahil edilebildiği PLC Kumandalı Tam Modülasyonlu (1/10-10/10; Brülör, Harici Fan ve Pompa Kumandalı) Otomatik Çalışma Sistemi.
 • Buhar Kalitesini koruyan, su sürüklenmesini ve jeneratörün bayılmasını önleyen, ünitelerde tam otomatik start stop işlemlerinin yapılmasını sağlayan 
  Oransal Kontrollu Pnömatik Çıkış Vana Modülü.
 • İş başlangıcında sistemin otomatik rejime girmesini sağlayan PLC Kontrollu Pnömatik Start Vana Grubu.
 • İş bitiminde otomatik olarak (programlanabilir) Dip Blöf işleminin gerçekleşmesini sağlayan Selonoid Vana Grb.
 • Yüksek verim sağlayan Çift Ana Serpantin ve Ek Baca Gazı Hattı Ön Isıtma Serpantin’li Geliştirilmiş Tasarım.
  (Verim˃91,5% ort., Baca Gazı Sıcaklığı˂250°C, Baca O2˂3,5%, Baca NOx˂60 ppm.)
 • * Yanma Havasının, Çift Ceketli dış cidarda ön ısıtılması ile sağlanan Enerji Tasarrufu ve Minimum Isıl Radyasyon. (Thava˃80°C, Verim Artışı: +1,6:1,8%.)
 • Buhar Jeneratörleri için yanma hücresi ve serpantin grubu ile orantılı özel alev boyu ile tasarlanmış harici fanlı, Beck Tipi Brülör Grubu. (Flam)
 • Serpantin içi su seviyesini ve sıcaklığını sürekli ölçerek tüm sistemi koruyan, dörtlü seviye elektrod kontrollu Ek Tum Modülü.
 • * Yüksek basınçlı su beslemesi için çift ünite olarak tasarlanmış, özel durumlarda ekonomik şekilde yedeklenebilir Triplex Pompa Grubu.
 • Besi Suyu kalitesini ölçerek uygun olmayan şartlarda sistemi korumaya alan İletkenlik Kontrol Modülü obsiyonu.
 • Tüm elektrik ve elektronik elemanlarının uluslararası standartlarda bilinen markalardan (Schneider & Siemens) seçildiği Kompakt Elektrik Panosu.
 • * Yardımcı Donanımlarla Komple Sistem temin ve kurulum avantajı.
  (Besisuyu Tankı, Ara Basınç Pompası, Su Yumuşatma&RO, Flash Buhar Eşanjör, Dozaj Ünitesi, Blöf Mixer vb.)
 • Talep durumunda tüm donanımların bir Platform veya Container içine monte edildiği “Paket Sistem” seçeneği.
 • * TÜV, TSEK, Gazmer Kalite Belgeleri. Ek SIL&PL Özel Kalite Sertifikasyon obsiyonu.

 

 

 

Buhar Hat Blöf Mixerleri

modülasyonlu buhar jeneratörleri

modülasyonlu buhar jeneratörlerini inceleme sayfamız hazırlanmaktadır. 

Kataloğu İndir